1. ΠΡΟΟΙΜΙO
1.1. O δικτυακός τόπος www.wordigs.com, ανήκει στην Cogniturn Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (εφεξής: «το WORDIGS»). Το WORDIGS προσφέρει στους χρήστες του συνδρομητικές υπηρεσίες εκμάθησης λεξιλογίου αγγλικών που χωρίζεται σε δύο βασικές λειτουργίες α) την ατομική εκμάθηση και β) το διαδικτυακό παιχνίδι (online gaming).
1.2. Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου WORDIGS, διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής: «οι Όροι Χρήσης»). Η εγγραφή στο WORDIGS συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης από τους χρήστες. Τονίζεται ότι, πριν από οποιαδήποτε χρήση από ανηλίκους κάτω των δεκαοχτώ (18), απαιτείται, προηγουμένως, η μελέτη, κατανόηση, συζήτηση του παρόντος με τους γονείς και κηδεμόνες τους, καθώς και η συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους, προκειμένου οι ανήλικοι να χρησιμοποιήσουν το WORDIGS. Ειδικότερα, για γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς, η συγκατάθεσή τους προς τους ανηλίκους, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του WORDIGS, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης από αυτούς και αφορά τόσο τους ίδιους, όσο και τους ανήλικους στους οποίους δίνουν την εν λόγω συγκατάθεση.
1.3. Οι Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους Όρους Χρήσης, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Για το λόγο αυτό, το WORDIGS συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν, ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@wordigs.com.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
2.1. Όλοι οι χρήστες, τόσο α) οι πάσης φύσεως και ηλικίας μαθητές της αγγλικής γλώσσας (εφεξής: «οι Μαθητές»), όσο και β) οι καθηγητές αγγλικών (εφεξής: «οι Καθηγητές») εγγράφονται στις υπηρεσίες του WORDIGS δημιουργώντας συγκεκριμένο όνομα χρήστη (user name) και κωδικό (password) για είσοδο (login). Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτούν δυνατότητα πρόσβασης σε ολόκληρο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του WORDIGS, ήτοι α) την ατομική εκμάθηση και β) το διαδικτυακό παιχνίδι (online gaming), καθώς επίσης και τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη συνολική τους πρόοδο (βαθμολογίες από quiz και παιχνίδια, στατιστικά κτλ), αποκλειστικά, μέσα από το λογαριασμό τους.
2.2. Κατά την αρχική τους εγγραφή σύμφωνα με τα παραπάνω, οι χρήστες, Μαθητές και Καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να δοκιμάσουν τις υπηρεσίες του WORDIGS δωρεάν για διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το διάστημα αυτό, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα διάφορα συνδρομητικά πακέτα του WORDIGS, πληρώνοντας, είτε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, είτε μέσω Paypal Gateway.
2.3. Υποβάλλοντας τα στοιχεία της κάρτας σας στο WORDIGS, δηλώνετε ρητώς ότι συμφωνείτε να προβεί το WORDIGS στη χρέωση της κάρτας σας με το ποσό της συνδρομής που σας αναλογεί, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του WORDIGS. Επιπλέον, δηλώνετε, ρητώς, ότι δεν απαιτείται καμία πρόσθετη άδεια, έγκριση ή συγκατάθεση προκειμένου το WORDIGS να προβεί στις ως άνω χρεώσεις.
2.4. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε ακύρωση της συνδρομής σας εντός 7 ημερών από την ως άνω χρέωση αποστέλλοντας σχετικό email στο support@wordigs.com. Ο χρόνος που χρειάζεται για την επιστροφή των χρημάτων σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε.
2.5. Σημειώνεται ότι το WORDIGS μπορεί οποτεδήποτε να αλλάξει την τιμολογιακή του πολιτική, αφού πρώτα ειδοποιήσει τους χρήστες, είτε με απευθείας αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος, ή με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο www.wordigs.com .

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
3.1. Το περιεχόμενο που περιέχεται στο δικτυακό τόπο του WORDIGS, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, δεδομένα, βάσεις δεδομένων, διαδικτυακά παιχνίδια, quiz, φόρμες, μεταφράσεις, οι βαθμολογίες και, εν γένει, στατιστικά που αφορούν στους χρήστες, καθώς και η κατηγοριοποίηση της ύλης μέθοδοι και τεχνογνωσία (εφεξής: «Περιεχόμενο»), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (περιεχόμενο τρίτων), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του WORDIGS, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του WORDIGS και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.
3.2. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή φόρτωσης (download) με οποιονδήποτε. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
3.3. Ειδικά για τους Kαθηγητές, επιτρέπεται επιπλέον η πρόσβαση και αξιοποίηση της βάσης δεδομένων του WORDIGS για δημιουργία εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, η οποία περιέχει:
1. αγγλικές λέξεις/εκφράσεις με τις μεταφράσεις τους,
2. παράγωγες, συνώνυμες και συναφείς λέξεις,
3. ειδικά διαμορφωμένες φράσεις στις οποίες φαίνεται η χρήση των λέξεων σε πρόταση,
4. οι τετράδες με τις οποίες βγαίνει η κάθε λέξη στο quiz πολλαπλών επιλογών.
Η εν λόγω βάση δεδομένων του WORDIGS παρέχεται με άδεια Creative Commons, Αναφορά 4.0. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι Καθηγητές, με τη χρήση της εν λόγω βάσης δεδομένων και των υπηρεσιών του WORDIGS παρέχουν ρητώς, δωρεάν, στο WORDIGS το μη αποκλειστικό, μη ανακλητό, μεταβιβάσιμο, χωρίς εδαφικό περιορισμό, με δυνατότητα εκχώρησης δικαίωμα να αναπαράγει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να τροποποιεί, να αποσύρει, να προβαίνει σε δημόσια εκτέλεση, να μεταδίδει και να αναμεταδίδει στο κοινό, να κάνει προσιτό στο κοινό καθώς και να εκμεταλλεύεται κάθε παράγωγο έργο που τυχόν αυτοί δημιουργήσουν από τη χρήση του WORDIGS για ποικίλλους σκοπούς, όπως ενδεικτικά διαφημιστικούς, προωθητικούς, εμπορικούς κτλ.
3.5. Οι χρήστες του WORDIGS μπορούν ανα πάσα στιγμή να διαγράψουν το λογαριασμό τους. Στην περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει τον τερματισμό του λογαριασμού του, όλο το ιστορικό των ενεργειών, τα αποτελέσματα προόδου του στο WORDIGS διαγράφονται οριστικά και το υπόλοιπο χρόνου συνδρομής δεν επιστρέφεται. Ο λογαριασμός δεν διαγράφεται, αλλά μπαίνει σε καθεστώς αδράνειας για διάστημα 2 ετών και, στη συνέχεια, διαγράφεται πλήρως από το WORDIGS.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού τόπου WORDIGS υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
4.2. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση, το WORDIGS διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου www.wordigs.com συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
4.3. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου WORDIGS συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών και των γονέων ή κηδεμόνων τους, εφόσον είναι ανήλικοι, τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο WORDIGS είναι τα ακόλουθα:
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (Email)
• Κωδικός Πρόσβασης (Password)
• Όνομα Χρήστη (Username)
• Χώρα διαμονής (Country)
Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και τους σκοπούς του WORDIGS, ήτοι την ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση του δικτύου WORDIGS, καθώς και για στατιστικούς ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους χρήστες, εκτός εάν κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το WORDIGS, και συναινούν στη δημιουργία του αρχείου και στη συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση το WORDIGS δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, χωρίς τη συγκατάθεση αυτών. Ωστόσο, το WORDIGS διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους χρήστες του διαδικτυακού παιχνιδιού (online gaming) με τα μεγαλύτερα σκορ με τα ονόματα, άλλως ονόματα χρηστών (Username), που αυτοί έχουν δηλώσει. Παράλληλα, το WORDIGS διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
4.4. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.
4.5. Οι οικονομικές συναλλαγές για την απόκτηση μιας συνδρομής είναι απολύτως ασφαλείς και διεξάγονται στο περιβάλλον των αξιόπιστων συνεργατών του WORDIGS. Με εξαίρεση των στοιχείων που σας ζητούνται κατά την εγγραφή σας στο δικτυακό τόπο www.wordigs.com, το WORDIGS δεν λαμβάνει γνώση για οποιοδήποτε άλλο προσωπικό στοιχείο που ενδεχομένως θα σας ζητηθεί από τους συνεργάτες μας, κατά τη διαδικασία των συναλλαγών σας στο ασφαλές περιβάλλον τους. Για οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την ιδιότητά σας ως κατόχου της κάρτας σας, ισχύουν οι όροι που διέπουν τη συμφωνία σας με τον εκδότη της κάρτας σας. Το WORDIGS χρησιμοποιεί για τη διαχείριση και ενημέρωση των πελατών του κρυπτογραφημένη σύνδεση SSL (Secure Sockets Layer), ένα πρωτόκολλο για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που εξασφαλίζει στους χρήστες το απόρρητο της μεταφοράς των προσωπικών τους δεδομένων.
4.6. Το WORDIGS διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies) για τα οποία οι χρήστες ενημερώνονται κατά την πρώτη επίσκεψή τους στο www.wordigs.com. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου www.wordigs.com, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Επιπλέον, με την ως άνω τεχνολογία, το WORDIGS δύναται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης μέσα στο δικτυακό τόπου του WORDIGS και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου του www.wordigs.com . Ο χρήστης δύναται τεχνολογικά να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να προειδοποιείται για τη χρήση cookies και να επιτρέπει ή όχι τη χρήση αυτών. Σε περίπτωση που κάνει την εν λόγω ρύθμιση και επιλέξει να μην αποδεχτεί τη χρήση των cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να μη μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.wordigs.com.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
5.1. Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι α) δεν θα προσβάλλουν με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων και δε θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή τρίτο β) δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη γ) δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα χρηστών ή τρίτων και δ) δε θα παραπλανήσουν ή ζημιώσουν με κανέναν τρόπο τη WORDIGS ή οποιονδήποτε τρίτο, χρήστη ή μη, προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με το wordigs.com. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, το WORDIGS επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του.
5.2. Οι χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του WORDIGS ή συνδεδεμένης με αυτό ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το WORDIGS και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτό.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
6.1. Το WORDIGS καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το Περιεχόμενο που εμφανίζεται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο www.wordigs.com να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επίκαιρο. Το Περιεχόμενο σας παρέχεται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» προς δική σας πληροφόρηση και για προσωπική χρήση. Σε καμία περίπτωση το WORDIGS δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.
6.2. Δεδομένης της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου, το WORDIGS δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ'αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

7.ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Το WORDIGS σε καμία περίπτωση δεν εποπτεύει τις ομάδες μαθητών που δημιουργούν οι καθηγητές μέσα στο δικτυακό τόπο www.wordigs.com, καθώς και τις σχέσεις των καθηγητών με τους μαθητές τους. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναναστροφές τους και για τον τρόπο επικοινωνίας με άλλους χρήστες του WORDIGS, καθώς και για τον τρόπο που διαχειρίζονται/δημοσιεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα και περιεχόμενο που τυχόν δημιουργούν .

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
9.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του WORDIGS και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Σε περίπτωση μερικής ακυρότητας οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη δεσμευτική ισχύ.
9.2. Κανένα απο τα δικαιώματα που παρέχονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν είναι δεκτικό περαιτέρω μεταβίβασης, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του WORDIGS. Το WORDIGS διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποτεδήποτε σε τρίτους οποιοδήποτε δικαίωμα εκπορεύεται απο το παρόν.
9.3. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του WORDIGS.
9.4. Ρητά συμφωνείται ότι καμία σχέση εξάρτησης ή πρόστησης γεννάται μεταξύ του WORDIGS και των χρηστών από την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης ή/και της πρόσβασης ή/και χρήσης του WORDIGS.

Μαθήματα αγγλικών

Το wordigs αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο για την ανάπτυξη και ουσιαστική εκμάθηση λεξιλογίου αγγλικών για όλους όσους βρίσκονται σε διαδικασία παρακολούθησης μαθημάτων αγγλικών, είτε ατομικά, είτε με τη βοήθεια ενός καθηγητή ή φροντιστηρίου. Κάθε μαθητής του wordigs, ανάλογα το επίπεδό του, μπορεί να κάνει ατομική εκμάθηση στην αγγλική ή τη μητρική του γλώσσα, ενώ, σε περίπτωση που διαθέτει καθηγητή, μπορεί να συνδεθεί μαζί του και να ενισχύσουν, ακόμα περισσότερο, τα μαθήματα αγγλικών μέσω της online διδασκαλίας λεξιλογίου.


Ασκήσεις αγγλικών

Η μέθοδος εκμάθησης αγγλικού λεξιλογίου του wordigs, βασίζεται σε ασκήσεις αγγλικών με τη μορφή Quiz, πολλαπλών επιλογών, στην αγγλική & τη μητρική γλώσσα του μαθητή. Το πλούσιο υλικό λεξιλογίου αγγλικών είναι χωρισμένο σε 10 διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και θεματικές ενότητες, ενώ περιλαμβάνει πλούσιο εικονογραφικό υλικό, αλλά και πλήθος αγγλικών προτάσεων που ενισχύουν την κατανόηση χρήσης του αγγλικού λεξιλογίου. Η δομή των quizzes του wordigs διασφαλίζει την επιτυχή αφομοίωση του λεξιλογίου αγγλικών.


Mαθαίνω αγγλικά

To wordigs αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο ενίσχυσης των γνώσεων σε λεξιλόγιο αγγλικών για όλους όσους μαθαίνουν αγγλικά, ως δεύτερη γλώσσα. Μέσω ατομικής εξάσκησης, Οnline Gaming, αλλά και διάδρασης με τον καθηγητή αγγλικών στο online περιβάλλον του wordigs, η εκμάθηση λεξιλογίου αγγλικών μετατρέπεται σε μία ευχάριστη και ιδιαίτερα αποτελεσματική διαδικασία.


Διδάσκω αγγλικά

To wordigs αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των καθηγητών, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα μαθήματα αγγλικών τους. Μέσω του wordigs, οι καθηγητές μπορούν να συνδεθούν με τους μαθητές τους και να τους καθοδηγήσουν προς την επαρκή γνώση του λεξιλογίου αγγλικών του επιπέδου τους, είτε αξιοποιώντας τα έτοιμα θεματικά Quizzes λεξιλογίου του wordigs & της Open Library, είτε δημιουργώντας τα δικά τους εξατομικευμένα Quizzes.


Online Gaming

Το Online Gaming του wordigs έρχεται να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία εκμάθησης λεξιλογίου αγγλικών και, συγχρόνως, να της δώσει έναν πιο διαδραστικό, ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στα Quizzes του Online Gaming, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν τις γνώσεις τους, αλλά και να συναγωνιστούν άλλους μαθητές τους επιπέδου τους, διεκδικώντας μία από τις πρώτες θέσεις της κατάταξης του wordigs Players of the Week.


Επίπεδα & πτυχία αγγλικών

Η εκπαιδευτική ύλη του wordigs έχει χωριστεί σε επίπεδα, βάσει του παρακάτω πίνακα επιπέδων γνώσεων & πτυχίων αγγλικών.


Lower

Τα πτυχία ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) και FCE (First Certificate in English) αποτελούν επίσημα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Common European Framework (CEF). Απονέμεται από τα Πανεπιστήμια του Michigan και του Cambridge αντίστοιχα, κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα της γλωσσικής έρευνας και διδασκαλίας , με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία και διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
Το προτεινόμενο επίπεδο δυσκολίας του wordigs για την κατάλληλη προετοιμασία των πτυχίων ECCE και FCE είναι το Β2+ Pre Advanced.


Advanced

Τα πτυχία ALCE ( Advanced Level Certificate in English ) και CAE (Certificate of Advanced in English ) αποτελούν επίσημα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο C1, όπως αυτό ορίζεται από το Common European Framework (CEF). Απονέμεται από τα Πανεπιστήμια του Michigan και του Cambridge αντίστοιχα, κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα της γλωσσικής έρευνας και διδασκαλίας , με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία και διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
Το προτεινόμενο επίπεδο δυσκολίας του wordigs για την κατάλληλη προετοιμασία των πτυχίων ALCE και CAE είναι το C1 Advanced.


Proficiency

Τα πτυχία ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) και CPE (Certificate of Proficiency in English ) αποτελούν επίσημα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο C2, όπως αυτό ορίζεται από το Common European Framework (CEF). Απονέμεται από τα Πανεπιστήμια του Michigan και του Cambridge αντίστοιχα, κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα της γλωσσικής έρευνας και διδασκαλίας , με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία και διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
Το προτεινόμενο επίπεδο δυσκολίας του wordigs για την κατάλληλη προετοιμασία των πτυχίων ECPE και CPE είναι το C2 Proficiency.


TOEFL

Το TOEFL (Test of English as a Foreign Language) πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική σε υποψήφιους που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο.
Η πρωτοποριακή μέθοδος εκμάθησης λεξιλογίου του wordigs ενισχύει την επαρκή προετοιμασία των μαθητών για την εξέταση του TOEFL.


TOEIC

Το TOEIC (Test of English for International Communication), είναι τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.Επίσης χρησιμοποιείται ευρέως από εταιρείες για την πρόσληψη, και αξιολόγηση προσωπικού.
Η πρωτοποριακή μέθοδος εκμάθησης λεξιλογίου του wordigs ενισχύει την επαρκή προετοιμασία των μαθητών για την εξέταση του TOEIC .


IELTS

Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας στον κόσμο. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του IELTS βοηθάει τους συμμετέχοντες να ζήσουν, να σπουδάσουν και να εργαστούν σε όλον τον κόσμο.
Η πρωτοποριακή μέθοδος εκμάθησης λεξιλογίου του wordigs ενισχύει την επαρκή προετοιμασία των μαθητών για την εξέταση του IELTS .


ECCE

Τo πτυχίo ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Common European Framework (CEF). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, κορυφαίο πανεπιστήμιο στον τομέα της γλωσσικής έρευνας και διδασκαλίας , με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία και διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
Το προτεινόμενο επίπεδο δυσκολίας του wordigs για την κατάλληλη προετοιμασία του πτυχίου ECCE είναι το Β2+ Pre Advanced.


ECPE

Τo πτυχίo ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο C2, όπως αυτό ορίζεται από το Common European Framework (CEF). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, κορυφαίο πανεπιστήμιο στον τομέα της γλωσσικής έρευνας και διδασκαλίας , με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία και διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
Το προτεινόμενο επίπεδο δυσκολίας του wordigs για την κατάλληλη προετοιμασία του πτυχίου ECPE είναι το C2 Proficiency.


FCE

Τo πτυχίo FCE (First Certificate in English) αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Common European Framework (CEF). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, κορυφαίο πανεπιστήμιο στον τομέα της γλωσσικής έρευνας και διδασκαλίας , με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία και διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
Το προτεινόμενο επίπεδο δυσκολίας του wordigs για την κατάλληλη προετοιμασία του πτυχίου FCE είναι το Β2+ Pre Advanced.


CPE

Τo πτυχίo CPE (Certificate of Proficiency in English) αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο C2, όπως αυτό ορίζεται από το Common European Framework (CEF). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, κορυφαίο πανεπιστήμιο στον τομέα της γλωσσικής έρευνας και διδασκαλίας , με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία και διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
Το προτεινόμενο επίπεδο δυσκολίας του wordigs για την κατάλληλη προετοιμασία του πτυχίου CPE είναι το C2 Proficiency.